2️⃣Cài đặt Extension như thế nào?

Cài đặt Heyetsy Extension

Bạn hãy cài Extension Heyetsy vào trình duyệt chrome của trên máy tính của bạn:

  • Truy cập vào Link Extension tại đây (hoặc link extension trực tiếp trên trang chủ Heyetsy.com)

  • Sau đó ấn nút + Add to Chrome

1️⃣pageTạo license code như thế nào?

Last updated