⚙️Ý nghĩa của các chỉ số trên Extension

Phía dưới là thông tin của các vị trị được đánh dấu ở hình phía trên:

 1. Tổng số sold trong 24 giờ qua được ước tính gần chính xác nhất

 2. Tổng số view trong 24 giờ qua

 3. Tổng số sold của listing (ước tính)

 4. Doanh số của listing (ước tính)

 5. Daily view (Agv) trung bình ước tính

 6. Tổng lượt View của listing

 7. Tỉ lệ người dùng sẽ thả tim cho listing mỗi 100 người

 8. Tổng lượt thích của listing

 9. Ngày tạo listing

 10. Ngày cập nhật listing

 11. Những sản phẩm tương tự listing hiện tại

 12. Xem cửa hàng của listing

 13. Tổng số lượt sold bán được trong 24 giờ của cửa hàng có listing này

 14. Cho phép copy Tag của listing

 15. Kiểm tra sugesstion tag của listing

 16. Chop phép copy categories của listing

 17. Category của listing

Last updated