Tôi muốn dùng thử Heyetsy thì phải làm sao?

Đối với khách hàng lần đầu đăng ký tài khoản trên Heyetsy bạn sẽ được hệ thống tự động kích hoạt 3 ngày dùng thử

Nếu tài khoản bạn trục trặc không được kích hoạt 3 ngày dùng thử hãy liên lạc với đội ngũ support ở góc màn hình để yêu cầu được hỗ trợ.

Hoặc Click vào link Chat này yêu cầu hỗ trợ

Last updated