Mua Heytesy bằng cách chuyển khoản

Các hình thức nhận thanh toán dịch vụ:

Bạn có thể chuyển khoản thông qua các tài khoản được liệt kê phía dưới:

  • Paypal: anhnguyenjohn@gmail.com

  • Payoneer: anhnguyenjohn@gmail.com

  • Pingpong: anhnguyenjohn@gmail.com

Vietcombank Bank: (Tỉ giá đô: 1 USD = 25.000 VND) 0071000746913 Nguyen Tuan Anh

Ví dụ nội dụng bạn mua gói basic cho tài khoản có email là ytuongdotme thì nội dung chuyển khoản sẽ điền:

Basic ytuongdotme gmail.com (bỏ ký tự đặc biệt @ trong địa chỉ email)

2. Sau khi thanh toán xong, bạn hãy gửi tin nhắn ở khu vực Chat ở góc dưới cùng màn hình để kế toán kiểm tra và kích hoạt ( Hoặc Email: ytuongdotme@gmail.com)

Last updated