Mục lục trong Dashbroad Heyetsy

Ý nghĩa của các nhánh menu trong hệ thống Heyetsy

Lần lượt ý nghĩa của các nhánh menu:

 • Dashbroad: Nơi chứa thông tin License code, ngày hết hạn và thông tin thanh toán gia hạn

 • Trending: Nơi tổng hợp những sản phẩm TRENDING có lượng tìm kiếm cao trong khoảng thời gian ngắn và kèm số lượng SOLD đổi biến cao

 • Hot: Tổng hợp những sản phẩm HOT là sản phẩm có sức mua cao trung bình, kèm lượng SOLD duy trì ổn định trong khoảng thời gian 6 tháng

 • Etsy’s Pick: Tập hợp những sản phẩm được gắn mác Etsy’s Pick

 • Best Seller: Danh sách sản phẩm đạt được huy hiệu Best Seller.

 • Popular Now: Danh sách sản phẩm đạt được huy hiệu Popular Now, đây là huy hiệu ám chỉ sản phẩm có cơ hội bán tốt vì thời gian tạo gần đây ngắn

 • Follow shop: (Đang bị dừng hoạt động vô thời hạn)

 • API Token: Chứa danh sách Token (hay goi là License Code)

Các sản phẩm hiển thị trong danh sách menu đôi khi sẽ bị cập nhật chậm, do hệ thống Heyetsy có số lượng data quá lớn khi phân tích dữ liệu.

Vậy nên tốc độ cập nhật dữ liệu và hiển thị trong những menu này chỉ nhằm mục đích tham khảo thêm để bạn có ý tưởng phát triển việc kinh doanh của mình

Mẹo: Hãy lưu ý những sản phẩm mà ngách bạn đang bán, có nằm trong:

 • Trending

 • Hoặc có huy hiệu Best Seller (kèm thời gian tạo gần đây)

 • Hoặc có huy hiệu Popular now

Đó là những dòng sản phẩm có khả năng bán tốt, bạn hãy phát triển ý tưởng dựa vào chúng.

Ngoài ra còn có Menu Shop Inspirations

Đây là menu cho phép bạn tham khảo một những Store trên Etsy theo mốc tổng đơn hàng mà đang có khả năng gia tăng doanh số được hệ thống Heyetsy cập nhật ngẫu nhiên theo ngày, sau đó hiển thị trong Menu Shop Inspirations (những shop truyền cảm hứng)

Last updated