Không xem được biểu đồ đơn hàng dưới mỗi Store?

Mặc dù đã đăng nhập vào Heyetsy nhưng bạn vẫn không xem được biểu đồ đơn hàng phía dưới mỗi Store thì hãy làm cách bước phía dưới

Cách thực hiện sửa lỗi

  • Bước 1: Bạn hãy thực hiện việc Log Out tài khoản trên hai domain Heyetsy.com và YTuong.me

  • Bước 2: Bạn hãy Login lại tài khoản ở vị trí Iframe Heytesy xuất hiện phía dưới một Store bất kỳ

Vị trí Iframe được mô tả trong bài phía dưới:

3️⃣pageHiển thị biểu đồ đơn hàng phía dưới mỗi Store

Nếu sau khi thực hiện các cách trên không được nữa thì bạn hãy tạo một Profile Chrome mới và cài đặt lại Extension Heytesy

Lý do bị lỗi trên là do xung đột Cookie các tài khoản trên Heyetsy mà bạn đã sử dụng trước đó. Việc Log out tài khoản như hướng dẫn phía trên nhằm Reset lại trình trạng Cookie của tài khoản Heyetsy từ đầu. Sau đó thực hiện đăng nhập lại.

Tuy nhiên thi thoảng có trường hợp nó không hết lỗi thì bạn phải tạo Profile Chrome mới. Thêm nữa, bạn phải thực hiện Log out tài khoản trên cả hai tên miền Heyetsy.com và YTuong.me để đảm bảo không xót.

Last updated