Chương trình khuyến mãi tìm thấy ở đâu?

Chương trình khuyến mãi mặc định đã được niêm yết trên website Heyetsy đối với các gói

  • 3 tháng

  • 6 tháng

Bạn có thể tham khảo tại vị trí dưới:

Bạn có thể chọn số tháng mà bạn quan tâm, giá niêm yết đã được áp dụng giảm giá đối với các gói sẽ hiện thị ra phía dưới

Ngoài ra, Heyetsy sẽ báo qua Email hoặc group Facebook khi có bất kỳ chương trình khuyến mại nếu sắp diễn ra.

Last updated