Hủy gia hạn tự động hàng tháng?

Hệ thống sẽ tự động gia hạn đối với những khách hàng thực hiện thanh toán trực tiếp trên website hàng tháng. Vì thế nếu khách hàng không muốn bị gia hạn hãy xem hướng dẫn sau

Khách hàng có thể hủy việc gia hạn tự động bằng những cách phía dưới:

Cách 1: Từ biên nhận trong Email (receipt)

Vào trong biên lai mới nhất của bạn và Click "Subscription settings" or "Manage membership".

Sau đó click vào ”Cancel membership” trên màn hình

Cách 2: Từ Library trên Gumroad

It's likely that when you first purchased this subscription product, you created a Gumroad account. The account you created will be under the email address where you are receiving Gumroad receipts.

Nó giống như khi bạn mua đơn hàng đầu tiên sẽ xuất hiện thông tin sản phẩm và subcription. Bạn đăng nhập vào tài khoản Gumroad của bạn. Tài khoản này bạn đã được bạn tạo

Khi bạn mua hàng sẽ nhận được một email hóa đơn từ Gumroad, trong đó sẽ chứa đường link tới Library (thư viện trên Gumroad). Bạn chỉ cần thực hiện các bước phía dưới:

  1. Login tài khoản của bạn

  2. Đi tới Gumroad Library.

  3. Click vào Membership mà bạn muốn hủy việc gia hạn tự động

  4. Click "Manage membership" và sau đó ấn nút “Cancel membership”.

Bạn sẽ nhận được một email thông báo việc hủy gia hạn thành công

Cách 3: Liên hệ trực tiếp với team Heyetsy

Bạn hãy liên lạc với Team Heyetsy để yêu cầu hủy gia hạn tự động tại đây

Last updated