📪Saved - Xem danh sách sản phẩm từng lướt qua

Tính năng này ra đời nhằm mục đích cho phép bạn sắp xếp danh sách các listing mà bạn đã lướt qua, những listing này sẽ được lưu trữ tạm thời trong trình duyệt của bạn nhằm mục đích:

  • Cho phép bạn export danh sách listing ra file excel

  • Cho phép bạn sắp xếp các listing theo thông số (Views, daily views, favorites, sold in 24hrs,….)

Với mỗi khách hàng có một kiểu nghiên cứu sản phẩm khác nhau, đọc chỉ số khác nhau, niche khác nhau thì tính năng này sẽ cực kỳ hữu hiệu để phân tích sâu hơn.

Bạn hãy thực hiện việc clean Data trong khu vực saved của Extension Heyetsy thường xuyên để dữ liệu lúc nào cũng mới nhất nhé

Last updated