🎥Thay đổi Layout xem dữ liệu

Bạn có thể thay đổi layout mặc định trên Extension bằng tổ hợp tính năng trong phần cài đặt của Extension

Sau khi thay đổi giao diện bạn có thể đổi qua lại nhiều kiểu hiện thị mà bạn mong muốn khác nhau, ví dụ như ảnh phía dưới:

Last updated