🤝Chia sẻ License cho thành viên cùng Team

Khi bạn mua tài khoản Heyetsy gói dịch vụ SOLO hoặc TEAM

Bạn sẽ tạo được nhiều license code, mỗi license code này bạn có thể chia sẻ cho người trong đội nhóm bán hàng của bạn để họ có thể sử dụng Extension Heyetsy.

Tuy nhiên tài khoản đăng nhập vào hệ thống Heyetsy, các thành viên sẽ phải sử dụng chung với nhau.

Mẹo: Khi quyết định share tài khoản cho người khác, bạn nên đặt mật khẩu của tài khoản không được trùng với mật khẩu các tài khoản cá nhân của bạn, điều này đảm bảo bạn an toàn khi ai đó cố tính dùng mật khẩu để thực hiện hành vi xấu với bạn. Ngoài ra, khi đặt tên license code nên đặt theo tên người được share, nhằm mục đích khi họ quên license code hoặc đánh mất. Bạn chỉ việc vào xóa license code của họ và tạo lại là được.

Bạn có thể tham khảo cách tạo License code phía dưới nếu chửa biết:

Last updated